[Archiwalny] Mława, Zabrody, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny, działki, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak Kancelaria Komornicza w Mławie ul. Mariacka 1 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 maja 2015 roku o godz  14:30 w sali nr IB Sądu Rejonowego w Mławie, ul. Reymonta 3 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1530 ha, składającej się z czterech sąsiadujących ze sobą działek: działki nr 992/2 o powierzchni 961 m.kw., działki nr 993/3 o powierzchni 119 m.kw., działki nr 999/11 o powierzchni 50 m.kw., działki nr 999/12 o powierzchni 400 m.kw. Na działce nr 999/2 znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym i garaż dwustanowiskowy. Powierzchnia zabudowy wynosi 176 m.kw., a powierzchnia użytkowa 284,47 m.kw. Na działce nr 999/12 znajduje się zagłębiony basen kąpielowy, pozostałe działki nie są zabudowane. Nieruchomość jest wyposażona w instalacje wewnętrzne: energię elektryczną, gaz, wodociąg, szambo. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mława.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 750.000,00 zł, w tym: 

działka nr 999/2 (zabudowana) na kwotę 706.750,00 zł

działka nr 999/3 na kwotę 8.450,00 zł

działka nr 999/11 na kwotę 3.550,00 zł

działka nr 999/12 na kwotę 31.250,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 562.500,00 zł w tym: 

działka nr 999/2 (zabudowana) na kwotę 530.062,50 zł

działka nr 999/3 na kwotę 6.337,50 zł

działka nr 999/11 na kwotę 2.662,50 zł

działka nr 999/12 na kwotę 23.437,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 75.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację przelewem na konto komornika Bank Pekao SA 92 12402034 11110010 42465277 z opisem "wadium KW", w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Akta egzekucyjne można przeglądać w Sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w' tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak Kancelaria Komornicza w Mławie ul. Mariacka 1, tel.: 23 6540177 fax.: 23 6540177 mail: mlawa.jedrzejczak@komornik.pl

Numer oferty: L/58/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka