[Archiwalny] Modła, woj. dolnośląskie, ul. Jesienna - budynek mieszkalny (udział), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusz Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-06-2015r. o godz. 13:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 204,     odbędzie się druga licytacja niewydzielonej części nieruchomości zlokalizowanej w Modłej przy ul. Jesiennej.  

Suma oszacowania udziału 1/2  nieruchomości wynosi 208.000,00zł,   zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   138.666,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA I/O Legnica 65102030170000250201600535  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość wolno oglądać w dniu 03.06.2015r. o godz. 10.00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusza Malinowskiego ul.Słodowa 26A, 67-200 Głogów odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusz Malinowski ul. Słodowa 26a, 67-200 Głogów tel.: 76 8333712 mail: glogow1@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222765

Numer oferty: L/18/N/06/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 138.666,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka