[Archiwalny] Morawy, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2015 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Radziejowie z siedzibą   przy   Brzeska 20,   88-200 Radziejów,   pokój 112,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Morawy, 88-210 Dobre. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość o powierzchni 2,8669 ha, zabudowana budynkiem istniejącej ubojni, budynkiem ubojni w rozbudowie oraz budynkiem magazynu żywca

Suma oszacowania wynosi 403 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 268 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Aleksandrów Kuj.Oddział Ciechocinek 20102052000000440200209015.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radziejowie mieszczącym się pod adresem: Brzeska 20, Radziejów, 88-200 Radziejów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk Kancelaria Komornicza, Rynek 3, Radziejów, 88-200 Radziejów tel. 542853391 / fax. 542853391.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240250

Numer oferty: L/68/N/08/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 268.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny