[Archiwalny] Mysłowice, woj. śląskie, ul. Wały - lokal mieszkalny (52,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Marek Mrzyk zawiadamia na podstawie art. 953 Kodeksu Postępowania Cywilnego w zw. z art. 983, że w dniu 18 kwietnia 2014 roku o godz. 11.30 w sali numer 108 Sądu Rejonowego w Mysłowicach  przy ul .Krakowskiej  2  odbędzie  się   druga  licytacja  nieruchomości  lokalowej położonej w Mysłowicach przy ul.Wały 3. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach i opisana jest jako lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o łącznej powierzchni 52 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział równy 5200/1655420 w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólne budynku, objętej księgą wieczystą. 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 129.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 86.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do złożenia w kancelarii komornika   rękojmi   w   wysokości   10%   ceny   oszacowania   nieruchomości  tj. 12.900,- zł. najpóźniej do  godziny 15.00 w dniu poprzedzającym licytację.

Wpłaty rękojmi można dokonać także przelewem na rachunek bankowy komornika w PKO BP SA nr 69102025280000060201034289 w Katowicach przy ul.Krakowskiej 2 (sygn. I Co 2117/12) od 4 kwietnia 2014 roku.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Marek Mrzyk ul. Krakowska 4/1, 41-400 Mysłowice tel.: 32 2234000 fax.: 32 2234000 mail: myslowice1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/127473

 

Numer oferty: L/27/N/03/14
Region:
  • śląskie
Cena: 86.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie