[Archiwalny] Nawojowa, woj. małopolskie, ul. Frycowa - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu ADAM MARKIEWICZ na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2016 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz, pokój 102, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Frycowa 192, 33-335 Nawojowa. 

Opis lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 147,92 m2 położony w miejscowości Frycowa nr 192 Gmina Nawojowa, z własnością lokalu związany jest udział 1/2 części w nieruchomości wspólnej i częściach wspólnych budynku nie służących do wyłącznego użytku właścicieli. 

Suma oszacowania wynosi 141 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. o/Nowy Sącz 37 1020 3453 0000 8902 0011 0924.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/282627

Numer oferty: L/28/N/03/18
Region:
  • małopolskie
Cena: 94.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie