[Archiwalny] Nieczajna, gmina Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie - nieruchomości gruntowe, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Jerzy Streb na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu: 20.03.2014 r. o godz. 13 30 w Sądzie Rejonowym przy ul.Jakuba Bojki 2 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska w sali nr 213 odbędzie się:

                                                                 PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonych w gminie Dąbrowa Tarnowska opisanych jako:

-działka rolna nr 889 o pow. 1.600 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 1.790 zł., której cena wywoławcza wynosi: 1.343 zł.

-działka rolna nr 1191 o pow. 3.900 m2 położona w miejscowości Nieczajna, objęta , oszacowana na kwotę: 28.980 zł., której cena wywoławcza wynosi: 21.735 zł.

-działka rolna nr 1206 o pow. 2.500 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 21.000 zł., której cena wywoławcza wynosi: 15.750 zł.

-działka rolna nr 2104 o pow. 1.000 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 7.430 zł., której cena wywoławcza wynosi: 5.573 zl.

-działka rolna nr 2108 o pow. 1.300 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 1.850 zł., której cena wywoławcza wynosi: 1.388 zł.

-działka rolna nr 2112 o pow. 1.000 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 1.420 zł., której cena wywoławcza wynosi: 1.065 zł.

-działka rolna nr 2116 o pow. 600 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 720 zł., której cena wywoławcza wynosi: 540 zł.

-działka rolna nr 2118 o pow. 1.800 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 2.560 zł., której cena wywoławcza wynosi: 1.920 zł.

-działka rolna nr 2120 o pow. 1.100 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 1.560 zł., której cena wywoławcza wynosi: 1.170 zł.

-działka rolna nr 2124 o pow. 3.400 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 4.390 zł., której cena wywoławcza wynosi: 3.293 zł.

-działka rolna nr 2126 o pow. 2.200 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 2.940 zł., której cena wywoławcza wynosi: 2.205 zł.

-działka rolna nr 2380 o pow. 2.700 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 3.600 zł., której cena wywoławcza wynosi: 2.700 zł.

-działka rolna nr 2385 o pow. 1.800 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 2.400 zł., której cena wywoławcza wynosi: 1.800 zł.

-działka rolna nr 2390 o pow. 1.500 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 1.800 zł., której cena wywoławcza wynosi: 1.350 zł.

-działka rolna nr 2392 o pow. 1.200 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 1.240 zł., której cena wywoławcza wynosi: 930 zł.

-działka rolna nr 2400 o pow. 2.100 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 2.070 zł., której cena wywoławcza wynosi: 1.553 zł.

-działka rolna nr 2403 o pow. 3.200 m2 położona w miejscowości Nieczajna,  oszacowana na kwotę: 4.270 zł., której cena wywoławcza wynosi: 3.203 zł.

-działka rolna nr 692 o pow. 3.600 m2 położona w miejscowości Gruszów Wielki,  oszacowana na kwotę: 4.340 zł., której cena wywoławcza wynosi: 3.255 zł.

-działka rolna nr 870 o pow. 11.500 m2 położona w miejscowości Gruszów Wielki,  oszacowana na kwotę: 16.840 zł., której cena wywoławcza wynosi: 12.630 zł.

-działka rolna nr 144/1 o pow. 547 m2 położona w miejscowości Sutków,  oszacowana na kwotę: 4.060 zł., której cena wywoławcza wynosi: 3.045 zł.

-działka rolna nr 144/3 o pow. 2.147 m2 położona w miejscowości Sutków,  oszacowana na kwotę: 15.950 zł., której cena wywoławcza wynosi: 11.963 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do chwili otwarcia licytacji. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Jerzy Streb  ul. kościuszki 14, 33-200 dąbrowa tarnowska tel.: 14 6423540 fax.: 14 6423540 mail: dabrowa.tarnowska@komornik.pl www.streb-komornik.eu

                                                     

Numer oferty: L/6/N/03/14
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka