[Archiwalny] Nowy Cydzyn, woj. podlaskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Łomży   Joanna    Grzech  mający   kancelarię   w   Łomży, 18-400 Łomża   ul. Polowa 15 lok.77  tel. 86-219-81-17  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w   dniu   13-05-2015 r.   o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zam. Łomża ul. Wojska Polskiego stanowiącej: niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 267 o powierzchni 1900m2 położona w obrębie Nowy Cydzyn gm. Piątnica, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 44.880,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29.920,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.488,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od    godz.09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 w    sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy    biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie ul. Polowa 15 lok. 77, 18-400 Łomża tel.: 86 2198117 mail: lomza3@komornik.pl

 

Numer oferty: L/139/N/04/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 29.920,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka