[Archiwalny] Nowy Dwór Mazowiecki, ul. WOjska Polskiego - lokal mieszkalny (46,70 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2016 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. 

Opis : 

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 46,70 m2 zlokalizowany jest na 1 kondygnacji nadziemnej (na parterze) w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego 10. Lokal posiada 2 pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę z WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,5 m2.

Suma oszacowania wynosi 161 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Warszawie 28 10201013 0000060200076216.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/267911

Numer oferty: L/35/N/12/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 107.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie