[Archiwalny] Nowy Sącz, woj. małopolskie - lokal mieszkalny (udział), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2016 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz, pokój 010, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Podwale 28, 33-300 Nowy Sącz. 

Suma oszacowania wynosi 84 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/297516

Numer oferty: L/5/N/06/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 63.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie