[Archiwalny] Ciechanów, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2016 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z siedzibą przy Mikołajczyk 5, 06-400 Ciechanów, pokój VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Żeromskiego,  06-400 Ciechanów.


Opis : grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 0,1210 ha, działki o nr: 1345/6, 1345/7, 1345/8, 1345/9. Nieruchomość ta położona jest w Ciechanowie przy ul. Żeromskiego.  Użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 09-02-2099 roku. Właścicielem gruntu jest Gmina Miejska Ciechanów. Nieruchomość znajduje się w rejonie, gdzie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i położona jest bezpośrednio przy ulicy o nawierzchni asfaltowej. Całość działek jest pod zabudową obiektami produkcyjno-magazynowymi. Wjazd na teren nieruchomości bezpośrednio od ulicy. Nieruchomość jest zabudowana 6 obiektami produkcyjno-magazynowymi, które stanowią jeden kompleks. Na nieruchomości znajduje się budynek produkcyjny z częścią administracyjną, 4 budynki magazynowe (w tym 1 nie ujęty w ewidencji) i budynek socjalny. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci telefonicznej. 

Suma oszacowania wynosi 631 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 420 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/300214

Numer oferty: L/7/N/06/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 420.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny