[Archiwalny] Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, Boruja Nowa, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Jacek Dauter Komornik Sądowy Nowy Tomyśl przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z siedzibą przy pl. Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej, położonej przy Boruja Nowa, 64-300 Nowy Tomyśl, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie prostokąta- działka o pow. 0,0976 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w budowie, posiada dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej. Działka jest częściowo uzbrojona – do nieruchomości doprowadzona jest energia elektryczna i woda. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej, budynek mieszkalny w budowie-dwukondygnacyjny - parter z poddaszem użytkowym mieszkalnym, jest ocieplony i otynkowany, Powierzchnia zabudowy Pz = 116,41 m2,Powierzchnia użytkowaPu = 143,35 m2, Kubatura netto K = 407,88 m3 PARTER: pokój dzienny z jadalnią, pokój, kuchnia, łazienka, hall, wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze, PODDASZE UŻYTKOWE: dwa pokoje, sypialnia, łazienka, korytarz, garderoba.

Suma oszacowania wynosi 253 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 189 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu mieszczącym się pod adresem: pl. Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy Nowy Tomyśl przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter Poznańska 13, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 614423744 / fax. 614423744

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238138

 

Numer oferty: L/103/N/07/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 189.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka