[Archiwalny] Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, ul. Kolejowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Maciej Kozłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2015 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z siedzibą przy Pl. Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kolejowa, 64-300, 64-360 Nowy Tomyśl, dla której Rejonowego w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 201 798,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 134 532,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 179,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK 31 1090 1900 0000 0001 1752 6873.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

Maciej Kozłowski

Kancelaria Komornicza, Pl. Chopina 7, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 639 46 10 / fax. 61 639 46 10

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/197606

 

 

Numer oferty: L/133/N/01/15
Region:
  • wielkopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka