[Archiwalny] Łódź, ul. Przedświt - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-12-2013 r. o godz. 08:30 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się: pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonej: 93-378 Łódź, Przedświt 4,  dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny rozkładowy usytuowany na IV piętrze w budynku oddanym do użytku w 1988 r. Stan budynku dobry, budynek ocieplony. Wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, miejską , gazową, co, c.w., instalację telefoniczną oraz domofon. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, toalety, przedpokoju o łącznej powierzchni 62,09 m2, Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Chojny"

Suma   oszacowania   wynosi   204 900,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy    oszacowania i wynosi   153 675, 00 zł.    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 490,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię   można   uiścić   także   na   konto   Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Łodzi 28 11301163 0014 7129 0490 0001 albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza Gen. Dąbrowskiego Jarosława 17/21, 93-177 Łódź tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46 e-mail: kamilpietrasik@komornik. pl www.komornik.lodzwidzew.pl  tel: (042)632-16-57, 632-16-67.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105950

Numer oferty: L/91/N/11/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 153.675,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie