[Archiwalny] Oława, woj. dolnośląskie, ul. Brzeska - lokal użytkowy, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Jan Heród na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy Brzeska 31, 55-200 Oława.

Opis nieruchomości:

lokal niemieszkalny o powierzchni 399,23 m 2 w tym - piwnica o pow. 48,75 - lokal użytkowy na parterze o pow. 20,02 m2 - lokal użytkowy na parterze o pow. 29,00 m2 - lokal użytkowy na parterze o pow. 16,08 m2 - lokal użytkowy na parterze o pow. 10,47 m2 - korytarz o pow. 12,85 m2 - klatka schodowa o pow. 26,54 m2 na parterze oraz 15,64 m2 na piętrze - strych o pow. 219,88 m2. 

Suma oszacowania wynosi 560 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 420 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 41109024310000000616000148.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Jan Heród Kancelaria Komornicza, Dzierżoniowska 16B, Strzelin, 57-100 Strzelin tel. 713923050 / fax. 713920104.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240121

 

Numer oferty: L/62/N/08/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 420.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy