[Archiwalny] Olesin, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat Kancelaria Komornicza w Puławach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie z wniosku wierzyciela: przeciwko dłużnikowi: Kowalczyk Jerzy, na podstawie art. 953 i 955 kpc, w dniu 2014-03-12 o godz 9:20 w sali nr budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy Al. Partyzantów 6A odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Olesin gm. Kurów i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach. Przedmiotowa nieruchomość stanowi niezabudowane działki gruntu o numerach ewidencyjnych 180/1, 180/3 oraz zabudowaną działkę nr 180/4 o łącznej powierzchni 3,20 ha. Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu dróg o powiatowych o nawierzchniach asfaltowych, pośród gruntów o zróżnicowanym przeznaczeniu, w dużej części objęta ochroną konserwatorską, ze względu na sąsiedztwo zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego.

Działka nr 180/3 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym, wybudowany w 1986 r., z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, z dachem drewnianym pokrytym eternitem o powierzchni użytkowej 189,30 m2. Ponadto na nieruchomości zlokalizowany jest stary, drewniany dom mieszkalny i stary murowany budynek gospodarczy, które ze względu na stan techniczny zakwalifikowane zostały jako do likwidacji.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 307.700,00 zł.Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 230.775,00 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 30.770,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika:PKO BP S.A. Oddział 1 Puławy 17102032190000900200119826, w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika czynnej codziennie w godz. 7.30 - 15.30, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się aktach egzekucyjnych złożonych w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Puławach.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat Kancelaria Komornicza w Puławach 24-100 Puławy ul. Piaskowa 3A/10, tel. 81-8885970, tel./fax 81-5651616

  

 

Numer oferty: L/162/N/01/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 230.775,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka