[Archiwalny] Oleśnica, woj. dolnośląskie, ul. Podchorążych - lokal mieszkalny (48,10 m²) - udział, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój sala nr 24, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Podchorążych 1a, 56-400 Oleśnica.

Opis nieruchomości:

udział w wysokości 3/4 - własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Oleśnicy przy ulicy Podchorążych 1A, w budynku mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, w otoczeniu bloków mieszkalnych. Budynek z 1990r. podpiwniczony, pięciokondygnacyjny wybudowany w technologii prefabrykowanej. Lokal mieszkalny o powierzchni 48,10 m2, środkowy, położony na I piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój i przynależna piwnica. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Ogrzewanie: centralne z kotłowni miejskiej.

Suma oszacowania wynosi 122 475,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 650,00 zł.

Rękojmia

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 247,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001.

Warunki licytacji

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się do wglądu w kancelarii komornika w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek Kancelaria Komornicza, Jana Matejki 26, Oleśnica, 56-400 Oleśnica tel. 71 721-84-40 / fax. 71 721-84-41 www.olesnicakomornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240045

 

 

Numer oferty: L/12/N/08/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 81.650,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie