[Archiwalny] Olkusz, woj. małopolskie, ul. Krakowskie Przedmieście, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Maria Machejek Maria Machejek mający siedzibę w Olkuszu przy ul. K.K.Wielkiego 61 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-05-2016r. o godz 12:00 w sali Sądu Rejonowego w Olkuszu odbędzie się:

                                                       PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej- działki nr 1805 o pow.0,0224 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, położonej w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 649.640,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 487.230,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( co oznacza, że w przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować się na rachunku bankowym komornika dzień przed wyznaczoną datą licytacji) w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo albo na rachunek bankowy komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/290029

Numer oferty: L/31/N/04/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 487.230,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka