[Archiwalny] Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Grunwaldzia - lokal mieszkalny (91,90 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz tel. (89) 5275489 ogłasza, że: dnia 19-02-2014r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Artyleryjska 3 C w sali nr 415, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 10-124 Olsztyn, Grunwaldzka 14B (centrum Olsztyna), dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 91,90m2. 

Suma oszacowania wynosi 525 997,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 394 497,75 zł.   Licytant  przystępujący  do  przetargu  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w  wysokości  1/10 sumy oszacowania,   tj. 52 599,70 zł w gotówce lub na konto komornika:

BGK O. w Olsztynie 94113011890025011425200001- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W kancelarii można oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy (dawniej Rew.VI) przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz

Kancelaria Komornicza w Olsztynie

10-038 Olsztyn ul. Św. Wojciecha 3/3A

tel. (89) 5275489 e-mail: olsztyn6@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119193

Numer oferty: L/126/N/01/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 394.497,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie