[Archiwalny] Opalenica, woj. wielkopolskie, ul. Gustowskiego - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Jacek Dauter Komornik Sądowy Nowy Tomyśl przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu. na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2015 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z siedzibą przy pl.Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój 24, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Gustowskiego , 64-330 Opalenica, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: gruntowa położona - działka nr 1987 o pow. 0,0615 ha o nieregularnym kształcie, nieogrodzona zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej z dostępem do drogi publicznej utwardzonej kostką brukową. Budynek mieszkalny: pow. użytk. 180,00 m2 - jest jednorodzinny, niepodpiwniczony, murowany z cegły, trzykondygnacyjny: przyziemie (pralnia, wc, korytarz, kotłownia, garaż oraz wiatrołap), wysoki parter (2 pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz) oraz piętro (4 pokoje, łazienka i korytarz). Rok budowy 1989. Wyposażenie w sieci: energetyczną, wodociągową, gazową, ogrzewanie CO - z kotłem gazowym, kanalizacyjną, telefoniczną. 

Suma oszacowania wynosi 396 370,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 264 246,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 637,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu mieszczącym się pod adresem: pl.Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Jacek Dauter Komornik Sądowy Nowy Tomyśl przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu,Poznańska 13, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 614423744 / fax. 614423744.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206603

Numer oferty: L/6/N/03/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 264.246,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka