[Archiwalny] Ortel Książęczy II, woj. lubelskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek, prowadzący Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 14.30  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, sala rozpraw nr VII odbędzie się:

                                                          DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości: Ortel Książęcy II gm. Biała Podlaska, oznaczonej jako:

1. działka gruntu nr 173/1 o powierzchni 0,23 ha

- cena oszacowania wynosi kwotę:

30.660,00

zł.

- cena wywołania wynosi kwotę 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:

20.440,00

zł.

- wadium wynosi kwotę:

3.100,00

zł.,

2. działka gruntu nr 174/1 o powierzchni 0,40 ha

 

 

- cena oszacowania wynosi kwotę:

53.320,00

zł.

- cena wywołania wynosi kwotę 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:

35.550,00

zł.

- wadium wynosi kwotę:

5.340,00

zł.,

3. działka gruntu nr 356 o powierzchni 0,42 ha

 

 

- cena oszacowania wynosi kwotę:

3.950,00

zł.

- cena wywołania wynosi kwotę 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:

3.640,00

zł.

- wadium wynosi kwotę:

400,00

zł.,

 

 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę 87.930,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, tj. łącznie kwotę: 58.620,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w przeddzień licytacji w gotówce. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjęta. Rękojmia, złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia (nabywcę) jest zaliczana na poczet wylicytowanej kwoty, pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją. W tym samym czasie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan WrzosekKancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/21, 21-500 Biała Podlaska tel. (83) 343 84 48

               

Numer oferty: L/92/N/01/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 58.620,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka