[Archiwalny] Osiecz Wielki, Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie - grunty-działki, II licytacje

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 marca 2015 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy ulicy Kilińskiego 20, w sali nr A117 odbędzie się DRUGA LICYTACJA wieczystego użytkowania nieruchomości. Nieruchomość obejmuje prawa użytkowania gruntu o powierzchni użytkowej 0,1000 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,70 m2 oraz innych obiektów budowlanych znajdujących się na tym gruncie położonego: 87-851 Osiecz Wielki, Boniewo.

Suma oszacowania wynosi 105 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 70 533,34 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 580,00 zł w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Rękojmia musi się znaleźć na koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

Bank Ochrony Środowiska SA we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrada Boszko.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (54) 231 29 98

Numer oferty: L/107/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 70.533,34 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka