[Archiwalny] Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Lazurowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Ewa Łój-Kowalkowska z-ca Maria Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2015 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy XII Wydział Cywilny, ul.Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, pokój 208, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Lazurowa, 86-031 Osielsko, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Budynek mieszkalny jest w zdecydowanej większości wykończony zewnętrznie - brak wykończenia okapów, cokołów, naprawy tarasu, natomiast wewnętrznie wymaga jeszcze przeprowadzenia szeregu robót. Położone są tynki, częściowo okładziny, brak części posadzek, jest instalacja elektryczna bez osprzętu, instalacja wod-kan i c.o. bez armatur, brak grzejników w całym budynku. W holu całkowity brak schodów wejściowych na poddasze. Do wykończenia również część sufitów, brak stolarki wewnętrznej, brak osprzętu elektrycznego, części tynków i wypraw np. w basenie. W opisie technicznym podano, że jest to projekt domu jednorodzinnego, parterowego, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, z basenem i garażem o powierzchni zabudowy 238,93m2 , powierzchni użytkowej 149,96m2 , pow. całk. 427,69m2 i kubaturze 636m3 . Rysunki techniczne potwierdzają ten opis. Oględziny wykazały natomiast, że budynek jest w części podpiwniczony. Okazało się więc w związku z tym, że zmieniono częściowo projekt. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pocztowy SA I O. w Bydgoszczy 97 1320 1117 2034 3114 2000 0001 lub w kasie kancelarii komornika w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 14/5 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 581 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 435 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pocztowy SA I O/Bydgoszcz 97 1320 1117 2034 3114 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

23.02.2015

10:00 - 10:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Ewa Łój-Kowalkowska z-ca Maria Bury

Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 14, Bydgoszcz, 85-064 Bydgoszcz

tel. 52 349-32-13 / fax. 52 349-32-13

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/203660 

Numer oferty: L/139/N/02/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 435.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka