[Archiwalny] Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, lokal mieszkalny (47,17 m²), I licytacja

Opis

Komornik     Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Ostródzie   Arkadiusz   Królikowski   na   podstawie   art.  953   kpc   podaje   do   publicznej   wiadomości,  że:   w   dniu 26-03-2014r.  o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 14-100 Ostróda, Pieniężnego 23A, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostródzie, prowadzi księgę wieczystą. 

-lokal  mieszkaln y położony na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym, 4-kondygnacyjnym (wybudowanym ok. 1990r.) przy ul. Pieniężnego 23A w Ostródzie. Lokal stanowi odrębną własność i składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC i przedpokoju o powierzchni 47,17m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 6,25m2,  posiada  balkon.  Lokal  jest  w  bardzo  dobrym  stanie  technicznym,  po  remoncie,  wykończony standardowo.   Z   własnością   lokalu   związany   jest   udział   wynoszący   7/100   w   elementach   wspólnych budynku   i   w użytkowaniu wieczystym działki nr 111/4. Stan techniczny budynku dobry.   Media: instalacja wodno-kanalizacyjna    z    sieci   komunalnej,   instalacja   elektryczna   i   gazowa,   ogrzewanie   co   gazowe, domofon, TV kablowa.

Suma   oszacowania   wynosi   150 300,00  zł,   zaś   cena  wywołania  jest  równa  3/4  sumy  oszacowania i wynosi 112 725,00zl.  Licytant  przystępujący  do  przetargu powinien  złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 030,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 25 marca 2014r.albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 25 marca 2014r.: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza Jana III Sobieskiego 3 A/ 9, 14-100 Ostróda tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail: ostroda.krolikowski@komornik.plwww.komornikostroda.pl       

 

Numer oferty: L/143/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 112.725,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie