[Archiwalny] Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Jagiełły - lokal mieszkalny (36,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2014r. o godz. 09:15 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej. 36,60m2 ( 2 pokoje, kuchnia łazienka ) w bloku wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Ostródzie położonego: 14-100 Ostróda 1, Jagiełły 9 A, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 129 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 750,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 900,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska Kancelaria Komornicza w Ostródzie 14-100  Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41 tel. (089) 6464766, Fax 6460585

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115722

Numer oferty: L/59/N/01/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 96.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie