[Archiwalny] Ostrów Wielkopolski, ul. Sowińskiego - budynek mieszkalny , I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Szalonka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-03-2014r.r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Sądowa 2 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 27/5 o pow. 0,0498ha oraz 27/6 o pow. 0,0082ha nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Do budynku są doprowadzone instalacje: elektryczna, wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna miejska. Budynek został oddany do użytku w 1960 roku. Stan techniczny ogólny budynku można cenić jako średni. Obiekt wymaga przeprowadzenia szeregu prac remontowo - modernizacyjnych a w szczególności: ocieplenia, częściowo wymianę okien i kaloryferów, położonej: 63-400 Ostrów Wlkp, ul.Sowińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 299 320,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 490.00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29932,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ALIOR BANK 24 24900005 0000 4510 9273 4240 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komomik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim   

Tomasz Szalonka                                                 

Kancelaria Komornicza ul. Ks. J. Kompałły 3a/3,63-400 Ostrów Wlkp. tel. (62) 591 74 03 e-mail: ostrow3@komomik.pl NIP 618-112-57-01 REGON 301438522 www.komomik-ostrow.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121188

Numer oferty: L/110/N/02/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 224.490,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka