[Archiwalny] Oszczepalin Pierwszy, gm. Wojcieszków, woj. lubelskie - budynek mieszkalny, działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. że w dniu 08/04/2014r. o godz. 10.20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łukowie, ul. Kwiatkowskiego 3, sala 1 lub 3. odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako:

-    działka cw. nr 182 o pow. 0.30 ha. zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej (parterowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej ok. 68 m. kw). budynkiem murowanym gospodarczym, murowaną piwnicą z dachem dwuspadowym krytym deskami oraz drewnianą wiatą krytą strzechą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 205.475,00 zł, cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 154.106.25 zł;

-   działka nr geod. 54 o pow. 0.20 ha. niezabudowana, położona przy drodze lokalnej w sąsiedztwie działki cw. nr 182 użytkowana rolniczo.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.627,00 zł, cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.970,25 zł;

-     działka nr geod. 325 o pow. 0.98 ha. niezabudowana położona na obrzeżach wsi przy drodze lokalnej, użytkowana rolniczo. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15.626,00 zł, cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 11.719.50 zł. 

Powyższe nieruchomości położone są w miejscowości: Oszczepalin Pierwszy, gm. Wojcieszków stanowiące własność dłużnika: posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152 w PKO BP SA Oddz. Centrum Biała Podlaska bądź w kasie Kancelarii Komornika Sądowego w Łukowic ul.Ojców Pijarów 7 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w- postaci książeczki zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nic będzie przyjmowana.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nic będą uwzględniane.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowic Grzegorz Bar tyś Kancelaria Komornicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. Ojców Pijarów 7 tel (025) 7982211.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125307

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125310

Numer oferty: L/187/N/02/14
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka