[Archiwalny] Pabianice, woj. łódzkie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusza Kuźniak (Sygn. akt KM 1833/13) wynika, iż:

w dniu 18.03.2015r., o godz. 9.00,w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, mającym siedzibę przy ul. Partyzanckiej 105/127, p. IV, odbędzie się

I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

Nieruchomość, poł.: 95-200 Pabianice, ul. Kopernika 19-21, ul. Bugaj , dla której Sąd Rej. w Pabianicach V WKW prowadzi KW . Nieruchomość składa się z dwóch działek o numerach: 191/1 i 192/1, o łącznej pow. 0,2147ha tworzących funkcjonalną całość. Wjazd na nieruchomość od ul. Bugaj 18.

Działka nr 192/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, a działka nr 191/1 czterostanowiskowym budynkiem garażowym.

Nieruchomość ogrodzona od frontu ogrodzeniem z elementów metalowych na podmurówce, automatyczna brama, północna i południowa granica działki ogrodzona siatką drucianą na słupkach metalowych, wschodnia - ogrodzeniem z przęseł z betowych paneli.

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, o pow. użytk. 156,60 m2, pow. zab. 205,60 m2 niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, murowany, z dachem drewnianym krytym blachą stalową powlekaną, usytuowany jest w centralnej części nieruchomości. Budynek nawiązuje architektonicznie do budownictwa regionalnego. Na parterze budynku znajduje się 5 pokoi, kuchnia, łazienka, WC, garderoba, wiatrołap, przedsionek, hall wejściowy, kotłownia z pralnią.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana przeszklona szkłem termoizolacyjnym. W łazience WC, kuchni na podłogach terakota, ściany glazura, przedsionek i holl na podłogach terakota.

Budynek wyposażony w instalacje: e.e. wody zimnej z sieci komunalnej, kanalizacji (sieć komunalna), ogrzewanie gazowe na propan butan, ciepła woda – ogrzewacz gazowy w kotle dwufunkcyjnym.

Budynek garażowy o pow. ok. 80 m2 murowany, czterostanowiskowy. Od strony północnej nieruchomość utwardzona z drogą dojazdową szer. ok. 4,5 m stanowiącą jednocześnie dojście do drzwi wejściowych budynku mieszkalnego oraz dojazd do budynku garażowego, na pozostałej części nieruchomości zieleń ogrodowa

1

 

 

664 000,00

 

664 000,00

Telefon kontaktowy do Komornika: (42) 211 37 89

pabianice.kuzniak@komornik.pl; www.komornik-pabianice.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 3

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 664 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 498 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 66 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach nr 52 1240 3044 1111 0010 3070 7990, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntu wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Numer oferty: L/89/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 498.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka