[Archiwalny] Pabianice, woj. łódzkie, ul. Wyszyńskiego - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcin Janiszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-07-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach z siedzibą przy Partyzancka 105 /127, 95-200 Pabianice, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wyszyńskiego 95-200 Pabianice, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Użytkowanie wieczyste działki gruntu, wraz z prawem własności budynku o przeznaczeniu komercyjnym

Suma oszacowania wynosi 245 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 78 1050 1461 1000 0023 5705 1768.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Marcin Janiszewski Kancelaria Komornicza, Zamkowa 19, Pabianice, 95-200 Pabianice/ www.komornikpabianice.com tel. 42 214 70 04 / fax. 42 214 70 04.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230296

 

Numer oferty: L/113/N/06/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 183.825,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny