[Archiwalny] Pasłek, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Dworcowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-03-2014r. o godz. 08:30 w Sąd Rejonowy Elbląg 82-300 Elbląg, ul. Płk.Dąbka 8-12 w sali nr 131 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny, Prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 52,00 m2 oraz 18/100 udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 38/11 o pow. 0,0981 ha. Lokal znajduje się na II kondygnacji budynku, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. W lokalu jest energia elektryczna, woda, gaz z butli, stan techniczno-użytkowy lokalu średni. Lokal znajduje się w peryferyjnej strefie miasta, okoliczne zabudowania to bloki mieszkalne wielorodzinne. Dla działki nr 38/11 o pow. 981 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym ustanowiona jest KW.. Właścicielka lokalu jest współużytkownikiem wieczystym tej działki w wysokości 18/100 udziałów, położonego: 14-400 Pasłęk, Dworcowa 11, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Suma oszacowania wynosi 139 100,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 910,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 3 O. w Elblągu 58 15001403 1214 0000 5061 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00 do godz,18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba Kancelaria Komornicza w Elblągu 82-300 Elbląg 1 ul. Hetmańska 28 tel. / fax 552355828 e-mail: elblag2@komomik.pl www.elblag.komomik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120940

 

Numer oferty: L/26/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 104.325,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie