[Archiwalny] Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Kraszewskiego - budynek mieszkalny (udział), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 330, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości, położonej przy Kraszewskiego, 14-400 Pasłęk.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość, działka ewidencyjna nr 11 o powierzchni 1005 m2, położona jest w Pasłęku przy ulicy Kraszewskiego. Na działce znajduje się budynek mieszkalny z lat 30-tych, w latach 60-tych rozbudowany (inwestycja niedokończona, zaniechana). Budynek to obiekt podpiwniczony, parterowy z poddaszem, murowany, z dachem w części drewnianym wysokim pokrytym dachówką ceramiczną, w części płaski drewniany pokryty papą o powierzchni użytkowej ok. 100 m2. Budynek wyposażony jest w wodę i kanalizacje miejską, prąd, ogrzewanie. Dłużnik nie udostępnił nieruchomości. Stan techniczny i standard wykończenia budynku zły, określony został na podstawie oględzin zewnętrznych. Teren nieruchomości w całości ogrodzony, nie zagospodarowany, nie urządzony, dojście i dojazd do budynku nie utwardzone. Na działce po stronie wschodniej budynku mieszkalnego znajduje się budynek gospodarczy, murowany z dachem dwuspadowym pokryty dachówką w złym stanie technicznym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Kraszewskiego o nawierzchni z asfaltobetonu z chodnikami dla pieszych.

Suma oszacowania wynosi 42 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. 552369612 / fax. 552369612.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232934

http://www.komornik-bortnik.pl/licytacje/16,26-08-2015-r-godz-1000-dom-jednorodzinny-w-pasleku

 

Numer oferty: L/5/N/08/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka