[Archiwalny] Pawice, woj. dolnośląskie - nieruchomość gruntowa (0,6226 ha), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2016 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3 , 59-220 Legnica, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczytnicka, PAWICE, 59-220 LEGNICA. 

Opis : 

Nieruchomość bez zabudowań położona w graniach działek gruntu nr 459/7 i 459/8 łącznego obszaru 0,6226ha położone przy ul. Szczytnickiej w Legnicy obręb Pawice .

Suma oszacowania wynosi 349 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 262 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data   oględzin

Godziny   oględzin

08.06.2016

10:00 - 10:30

15.06.2016

14:00 - 14:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/301892

Numer oferty: L/18/N/06/16
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 262.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka