[Archiwalny] Pępowo, woj. pomorskie, ul. Halna - budynek mieszkalny (176,5 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2015 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kartuzach, ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy, pokój sala nr 9A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Halna , 83-300 Pępowo, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia działki nr 180/16 wynosi 1.036 m2.Powierzchnia użytkowa budynku z garażem - 176,5 m2, powierzchnia zabudowy budynku - 101,8 m2, kubatura budynku - 482,6 m3. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze energetyczne i wodociągowe. Kanalizacja sanitarna do zbiornika szczelnego. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta ze ściętym narożnikiem. Teren działki płaski bez wzniesień. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony ul. Halnej, od drogi publicznej nieutwardzonej. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia. Działka w całości ogrodzona. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Kościerzyna 83 10201879 0000 0202 0002 7938 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 530 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 397 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Jan Zarębski Kancelaria Komornicza, ul.Szopińskiego 1/4, 83-400 Kościerzyna tel. 58 686 84 06 / fax. 58 686 25 79.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221565

 

http://pepowo.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-dom-pepowo-halna-176m2/139294190?clicksource=standard

Numer oferty: L/187/N/05/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 397.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka