[Archiwalny] Piaseczno, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-05-2016r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: 05-500 Piaseczno, Świętojańska. 

Opis: Grunt, wchodzący w skład Przedmiotu opisu i oszacowania, oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew.31/2, o powierzchni 998 m2, w obrębie 55, w mieście Piaseczno, powiecie piaseczyńskim. W części frontowej gruntu usytuowany jest budynek o funkcji usługowej (usługi opieki medycznej), o trzech kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony o powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych 423,20 m2 . W trakcie oględzin ustalono, iż Budynek ten został zrealizowany prawdopodobnie w latach 30-tych XX wieku, natomiast w 2007 roku przeprowadzono remont generalny. Ponadto, w południowo-zachodniej części Gruntu usytuowany jest budynek o funkcji usługowo-administracyjnej, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 50 m2 . Według informacji uzyskanej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, Przedmiot licytacji położony jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwała nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21), Przedmiot licytacji położony jest na obszarze o symbolu 1 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług nieuciążliwych.

 

Suma oszacowania wynosi 2 374 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 582 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 237 400,00zł.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.komornikcabajpiotr.pl/userfiles/komornik/file/KM_2163_14_P_0022.PDF

Numer oferty: L/7/N/05/16
Region:
  • mazowieckie
Cena: 1.582.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka