[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku biurowo-usługowego przy ul. Parowcowej w Warszawie

Opis

                                                                                                      

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że w dniu 24-04-2013r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w sali nr 423, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 512m2, dz. 24 z obr. 2-08-02 zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni użytkowej 504,90m2, położonej przy ul. Parowcowej  w Warszawie, dla której Sąd Rej. dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1.629.677,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.222.257,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 162 967,70 zł.   Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika: PKO BP SA XVI O/Warszawa 62 10201169 2040 0000 2004 2612 bądź też złożona w gotówce bezpośrednio przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy II Wydział Cywilny przy ul. Marszałkowskiej 82. Nieruchomość można oglądać w dniach 11-04-2013r. i 18-04-2013r. o godz. 15:00 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Stefana Pawła Gintowt

ul. Grójecka 34/8, 02-308 Warszawa

TEL.: 22 6591927

EMAIL: WARSZAWA8@KOMORNIK.PL

HTTP: WWW.WARSZAWA8.KOMORNIK.PL

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/63124

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 1.222.257,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny