[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Dębcza w Bochni woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2013 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą   przy   Kościuszki   4, 32-700 Bochnia, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Dębcza  32-700 Bochnia, dla której Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w miejscowości Bochnia, przy ul. Dębcza,  stanowiąca działkę  o powierzchni 0,0608 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. 

Suma oszacowania wynosi 363 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież

Kancelaria Komornicza, Sądecka 1, Bochnia, 32-700 Bochnia tel. 146123734 / fax. 146123734

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76646

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 272.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom