[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Myszkowskiej w Częstochowie woj. śląskie

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20-06-2013 r. o godz. 09:15 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie odbędzie się:

                                                     P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 174m2 jako prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynku na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Myszkowska  posiadająca założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Częstochowa.


Nieruchomość oszacowana  jest na kwotę: 504.300,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi     3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 378.225,00 zł*.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

CITI HANDLOWY O/OPOLE 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 PLN w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 50 430,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację(przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty  podając w  tytule wpłaty  sygn. sądową XVCo 77/99/12.

Rękojmia może być  również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytację dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika do wglądu w dni powszednie od godziny 08:00 do godziny 13:00.
*nie należny podatek VAT

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Jerzy Zając
Kancelaria Komornicza w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tel. 034 324-26-56
                                                                                                                            

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/69453

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 378.225,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom