[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Ranoszka w Jastrzębiu Zdroju woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Adam Mika na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2013 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy Staszica 3, 44-330 Jastrzębie Zdrój, pokój 28, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości,  położonej przy Ranoszka , 44-338 Jastrzębie-Zdrój, dla której Jastrzębie-Zdrój prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 485 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 363 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Ing Bank Śląski 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju

Adam Mika Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 14, Jastrzębie Zdrój!] Jastrzębie Zdrój tel. 32 4762022.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76870

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 363.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom