[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Kowalewko-Szyjki gm.Glinojeck woj. mazowieckie

Opis

Na podstawie art.953 kpc Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie   Urszula Perdjan (tel. /23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul.Orylska 3 A ogłasza, że: dnia 21 czerwca 2013r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul.Mikołajczyka 6 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej  w miejscowości Kowalewko-Szyjki gm.Glinojeck, powiat ciechanowskie, woj. Mazowieckie.

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową rolną zabudowaną składającą się  z działek nr 199, 198 i 197. Działka nr 199 o powierzchni 1,2177 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem składowym i budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z dachem drewnianym dwuspadowym, pokrytym eternitem falistym. Budynek murowany z cegły cementowej bez ocieplenia. Powierzchnia użytkowa wynosi 80,00 m.kw. Powierzchnia zabudowy wynosi  115,00 m.kw. Budynek posiada następujące instalacje: elektryczną 230V, kanalizacji sanitarnej, wodociągową z sieci gminnej, grzewczą - piec kaflowy, gazową z butli. Budynek mieszkalny wykorzystywany jest na cele mieszkalne. Budynek składowy to budynek parterowy w części podpiwniczony z dachem drewnianym dwuspadowym, pokrytym eternitem falistym. Ściany murowane z pustaka żużlowego i cegły wapienno-piaskowej. Powierzchnia zabudowy 150 m.kw. Powierzchnia użytkowa 125 m.kw. Budynki gospodarcze - 2 sztuki - są budynkami murowanymi  z cegły cementowej. Mury bardzo zniszczone, bez stropu i dachu. Stan budynków bardzo zły. Powierzchnia zabudowy około 100 m.kw. Powierzchnia użytkowa ok. 85,00 m.kw.  Działka oszacowana została na kwotę 60.818,00 zł.

Działka nr 198 o powierzchni 1,9482 ha oszacowana na kwotę 25.439,00 zł i działka nr 197  o powierzchni 3,2065 ha oszacowana na kwotę 36.944,00 zł to grunty rolne niezabudowane, usytuowane na terenach mało akrakcyjnych. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 6,3724 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na kwotę : 123.201,00 zł. Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 92.400,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy  oszacowania, tj. 12.320,10 zł najdalej do dnia 17 czerwca 2013r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan, ul.Orylska 3A w PKO BP SA O/Ciechanów numer 25 10201592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem "wadium". Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 20 czerwca 2013r. godz:15.00 zgłosić swój udział w licytacji osobiście w kancelarii, pisemnie lub faxem (nr 23/672-59-36) poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi".

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie   Urszula Perdjan 6-400 CIECHANÓW, ORYLSKA 3A TELEFON: 23 672-59-36

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/67382


 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 92.400,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka