[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości WOłowice gmina Czernichów woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2013 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-133, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

budynku meszkalnego  położonego przy Wołowice, 32-070 Czernichów, dla którego Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z siedzibą w Czernichowie  prowadzi księgę wieczystą.

 W skład nieruchomości wchodzi: działka o powierzchni 0,06 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położona w Wołowicach..

Suma oszacowania wynosi 412 257,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 309 192,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 225,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MBS Wieliczka Filia I Kraków 50 86190006 0030 0025 8049 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w dniach 16 i 23 września 2013 r. w godz. od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 309.192,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka