[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w Prawdowie, gm. Mikołajki woj. warmińsko-mazurskie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 22.07.2013r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę przy ul. Królewieckiej w sali nr 114,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 46/62 o powierzchni 833 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni całkowitej 150,22 m2 położonej w Prawdowie, gm. Mikołajki. Dla nieruchomości IV Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 491.200,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 368.400,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 49.120,00PLN. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA O. Centrum w Mragowie 28102036390000850200050377.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, Adres kancelarii komornika: ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo, tel.: 89 7413250; email: mragowo@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76936

 

 

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 368.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka