[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy os. Południe w Grajewie woj. podlaskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej  wiadomości,   że   w   dniu  18-09-2013  o  godz. 08:45  w  budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego  położonego przy Os. Południe 20, 19-203 Grajewo, dla którego Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 60,650 mkw, wraz z przynależną piwnicą, znajdujący się na II piętrze budynku wielorodzinnego. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. posiada balkon

Suma oszacowania wynosi 166 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A oddział Białystok 66102013320000180200373423. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska Kancelaria Komornicza, Os. Południe 9, Grajewo, 19-203 Grajewo, tel. 86 2723677 / fax. 86 2723677.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85083

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 124.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie