[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Bronowickiej w Krakowie woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-133, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego położonego przy Bronowicka  30-091 M. Kraków, dla którego/ej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą. W skład nieruchomości wchodzi: lokal mieszkalny  (parter, pow. 36,77 m2), położony w Krakowie przy ul. Bronowickiej.  

Suma oszacowania wynosi 220 444,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 333,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 044,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MBS Wieliczka Filia I Kraków 50 86190006 0030 0025 8049 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w dniach 16 i 23 września 2013 r. w godzinach od 16 do 17, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków

tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29

www.e-komornikdumnicki.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76468

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 165.333,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie