[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. czartoryskiego w Częstochowie woj. śląskie

Opis

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie  mgr Gabriela Wiśniewska  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-10-2013 o godz. 10:45 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  o powierzchni 43,00 m² stanowiącego własność położonego:    42-200 Częstochowa, ul. Czartoryskiego  dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych,     prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 124.100,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  93.075,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 12.410,00 zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmię należy wpłacić na konto depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002.

W myśl art. 962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16 
Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Dodatkowych informacji udziela Kancelaria Komornika w Częstochowie, ul. Okólna 87 B  tel. 0-34 3656510.             
Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym. Budynek wybudowany w technologii PBU - wielka płyta żelbetonowa, w roku 1975. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju do mieszkania przynależy pomieszczenie piwniczne. Układ mieszkania jednostronny.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie  mgr Gabriela Wiśniewska ul. Okólna 87 B, 42-218 Częstochowa; tel.: (0 34) 36 56 510, (0 34) 36 83 014; mail: CZESTOCHOWA5.PL 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84180

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 93.075,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie