[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu woj. zachodniopomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6,     72-600 Świnoujście, pokój nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Grunwaldzka 27a, 72-600 Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
prawo do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego , o powierzchni 63,33 m2 w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej SŁOWIANIN w Świnoujściu, znajdującym się w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej 27a Dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu , V Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal składa się z 4 pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. 

Suma oszacowania wynosi 194 723,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 042,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 472,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Jolanta Cybułka

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12, Świnoujście, 72-600 Świnoujście

tel. 91 3212124 / fax. 91 3212124

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83769 

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 146.042,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie