[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jodłowej, Ignatki Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny woj. podlaskie

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 29.07.2013r. o godzinie 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, w sali nr XXIII odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Jodłowej, Ignatki Osiedle, gmina Juchnowiec Kościelny  stanowiącego odrębną własność o powierzchni 92,59 m2 dla  którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 245.547,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 184.160,25PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 24.554,70PLN. Rękojmie można uiścić na sali sądowej przed licytacją. Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 w pok. II Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Danuta Ewa Konieczka  Adres kancelarii komornika: ul. Gen. Wł. Andersa 5 lok. 502, 15-124 Białystok, tel.: 85 7425100
email: bialystok4@komornik.pl

 

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 184.160,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie