[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kabacki Dukt w Warszawie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marek Graliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2013 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51a, 02-893 Warszawa, pokój 613, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kabacki Dukt, 02-798 Warszawa, dla którego Sąd Rej. dla W-wy Mokotowa VII Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze -.Opis nieruchomości: Lokal położony jest na IV piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z WC oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 59,92m2. 

Suma oszacowania wynosi 473 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 355 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu  stosownie  do  prawomocnego  postanowienia   sądu   o   utracie    rękojmi.   Rękojmię   można uiścić     także    na   konto   komornika:  Bank   Polska   Kasa  Opieki  SA  Centrala 39 12405934 1111 0000 4741 4062.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51a, Warszawa, 02-893 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marek Graliński Kancelaria Komornicza, ul. Marconich 11 02-954 Warszawa tel. 22 550 60 78 / fax. 22 858 99 93. 

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 355.050,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie