[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kraushara Aleksandra w Warszawie woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 30-07-2013r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51a, 02-893 Warszawa, pokój 625, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Kraushara Aleksandra,  02-505 Warszawa, dla którego Sąd Rej. dla W-wy Mokotowa VII Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:

Lokal położony jest na II piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 40,50m2.

Suma oszacowania wynosi 300 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA Centrala 39 12405934 1111 0000 4741 4062.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51a, Warszawa, 02-893 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Marek Graliński Kancelaria Komornicza, Marconich 11, Warszawa, 02-954 Warszawa

tel. 22 550 60 78 / fax. 22 858 99 93

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74897

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 225.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie