[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej w miejscowości Tarnawatka Tartak gmina Tarnawatka woj. lubelskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01 lipca 2013 r.o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, odbędzie się: pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Tarnawatka Tartak gmina Tarnawatka, przy ulicy Leśnej 2 o powierzchni użytkowej 42 mkw. Wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku usytuowanego na działce numer 54/6 arkusz ewidencyjny 1. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 63740,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 47805,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 084-664-22-25.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

Michał Kasprowicz

Kancelaria Komornicza w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 53a

tel. 84 664 22 25 

 

Numer oferty:
Region:
  • lubelskie
Cena: 47.805,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie