[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Lipińskiego w Krakowie woj. małopolskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2013 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-28, odbędzie się          

pierwsza licytacja

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie, przy ul. Lipińskiego. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 281 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 210 750,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Ing Bank Śląski oddział w Krakowie 46105014451000009067583758.. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Oględziny lokalu w obecności Komornika odbędą się 4 lipca 2013 r. o godz. 10.00.  

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.komornikwkrakowie.pl

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Ewa Czuber Kancelaria Komornicza, Cystersów ,Kraków, 31-553 Kraków tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41 www.komornikwkrakowie.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74930

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 210.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie