[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Nałęczowskiej w Poniatowej woj. lubelskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Agnieszka Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.09.2013r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego mającego siedzibę w Opolu Lubelskim przy Stary Rynek 46 w sali nr II, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, położonego w Poniatowej przy ulicy Nałęczowskiej.

Suma oszacowania wynosi 117.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.700,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej dzień przed licytacją w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Centrum w Opolu Lubelskim 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:00 do godz.21:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Agnieszka Bąk-Batowska

Kancelaria Komornicza w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie ul. Kościuszki 6, tel. (081) 8272315

www.komornik-krasnik-opolelub.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83229

Numer oferty:
Region:
  • lubelskie
Cena: 87.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie